skip to Main Content
+48 77 4404 213 info@domix-p.de Fenster und Türen aus Polen, Dobrzen, ul. Krotka 3

OKNA PCV LEGENDA – OPOLE

KLASYFIKACJA OKIEN

OPIS OKIEN

A- grubość profilu B- ilość komór
Standardowa grubość zestawu szybowego w mm
Maksymalna grubość zestawu szybowego w mm
Współczynnik przenikania ciepła rama/skrzydło
Energooszczędność wyrażona w W/m2K dla okna referencyjnego

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA

OPIS  DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Back To Top